torna

Detall de la notícia

Imatge 4559259

Avui s'inicia el procés de matriculació per al segon quadrimestre als ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes (ESPA)

\ A partir d’avui, i fins al dia 17 de febrer, els interessats en cursar aquests ensenyaments ja s’hi poden matricular

 

\ Aquests ensenyaments s’imparteixen en la modalitat semipresencial als centres d’educació de persones adultes (CEPA) i a una sèrie d’instituts d’educació secundària (IES) de les Illes Balears

 

\ Els interessats en matricular-s’hi han de consultar la pàgina web del centre on volen seguir aquests ensenyaments per accedir a la informació relacionada amb la matrícula

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca obre avui el període de matrícula per al segon quadrimestre als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) que s’imparteixen en la modalitat semipresencial en els centres d’educació de persones adultes (CEPA) i en una sèrie d’instituts d’educació secundària (IES) de les Illes Balears. El termini de matriculació comença avui i romandrà obert fins al 17 de febrer de 2021.

 

És important recalcar que arran de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 s’ha de consultar la pàgina web del centre on es volen cursar aquests ensenyaments per accedir a la informació relacionada amb la matrícula (demanar cita prèvia, matrícula en línia, documentació que s’ha d’aportar...). En aquest sentit, més avall es pot accedir a les pàgines web dels centres que ofereixen aquests estudis.  

 

ESPA

L’educació secundària per a persones adultes (ESPA) que condueix a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria està dirigida a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixen aquesta edat l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en algun dels supòsits següents:

 

  • Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
  • Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.
  • Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal dels menors.

 

Aquests ensenyaments es distribueixen en dos nivells i dins cada nivell s’imparteixen tres àmbits. Cada nivell s’organitza en mòduls (assignatures) independents que tenen una durada d’un quadrimestre.

 

- Àmbit de comunicació (Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua estrangera anglès).

- Àmbit social (Ciències socials).

- Àmbit cientificotecnològic (Ciències naturals, Matemàtiques).

 

Es pot cursar un mòdul sempre que es tengui aprovat el mòdul de nivell inferior de la mateixa matèria, encara que no es tengui superat tot l’àmbit. En aquest sentit, s’obté el títol de graduat en educació secundària en haver aprovat tots els mòduls.

 

Centres que ofereixen els estudis d’ESPA

 

Mallorca 

CEPA Alcúdia.

CEPA Amanecer (Palma).

CEPA Artà.

CEPA Calvià.

CEPA Camp Rodó (Palma).

CEPA Es Raiguer (Binissalem).

CEPA Francesc de Borja Moll (Inca).

CEPA La Balanguera (Palma).

CEPA Llevant (Manacor).

CEPA Mancomunitat del Pla (Vilafranca de Bonany).

CEPA Sa Pobla.

CEPA S’Arenal.

CEPA Son Canals (Palma).

CEPA Sud (Campos).

IES Antoni Maura (Palma).

IES Can Balo (Pont d’Inca, Marratxí).

 

Menorca

CEPA Ciutadella.

CEPA Joan Mir i Mir (Maó).

 

Eivissa

CEPA Pitiüses (Eivissa).

CEPA Sant Antoni (Sant Antoni de Portmany).

IES Santa Maria d’Eivissa.

 

Formentera

IES Marc Ferrer (Sant Francesc).