torna

Detall de la notícia

Imatge 4558998

Capsa sàvia

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa gestiona el Programa de Biblioteques Escolars que dona suport a un model de biblioteca que facilita la formació de lectors i lectores competents. Entre els àmbits d'actuació d’aquest programa hi ha el d'ensenyar i desenvolupar accions per propiciar l'aprenentatge per projectes i altres metodologies actives utilitzant els recursos i serveis de la biblioteca en el desenvolupament de les pràctiques quotidianes.

Es posa a disposició dels centres educatius sostinguts amb fons públics les anomenades "Capses Sàvies", amb la finalitat de fer arribar al professorat que ho sol·liciti una sèrie de materials que serveixin per reforçar i donar suport a les seves pròpies iniciatives. Cada capsa duu una relació dels materials que inclou i recursos digitals sobre el tema.

De moment, comptam amb set capses de cinc temes diferents: Ciències (infantil-primària i secundària-batxillerat), Experiments, el Cos Humà), el Món i Matemàtiques (primària i secundària) al servei del professorat de totes les Illes Balears, que anirem ampliant.

També està disponible una "Capsa d'acollida", adreçada a l'alumnat nouvingut i una "capsa virtual" amb recursos digitals de Coeducació.

Les capses es poden sol·licitar en préstec a través de la persona que coordina la biblioteca escolar o docent designat pel centre. Estan disponibles a:

  • Mallorca, al Centre d'Edició i Distribució del Servei d'Innovació Educativa (c. de Gregorio Marañón, 3, 07007 Palma; tel. 971 17 95 57).
  • Menorca, a la Delegació Territorial d’Educació (Av. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó; tel. 971 17 62 65).
  • Eivissa, a la Delegació Territorial d’Educació d'Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; tel. 971 31 01 04). 
  • Formentera, al CEP de Formentera (Av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc, tel. 971322340).

Només es pot sol·licitar una capsa simultàniament, per poder arribar a més centres, però podeu demanar diverses capses per dates diferents (reservar). També es poden demanar només alguns llibres, si no necessitau la capsa completa. S'atendran les sol·licituds per ordre d'arribada.

Formulari per sol·licitar una capsa sàvia en préstec

Recursos digitals (general)