vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4553967

Fotocopiadores

Instruccions sobre Fotocopiadores:

Atesa la situació provocada per un proveïdor de fotocopiadores i analitzats els contractes signats per molts de centres, en els quals podem veure clàusules completament abusives i uns preus desproporcionats, us feim arribar aquestes instruccions:

  •  NO es poden signar contractes nous de renting o leasing, ni prorrogar, ni allargar els existents. Els contractes actuals es mantindran fins que acabin.
  • Els centres que necessitin una nova fotocopiadora, s'han de posar en contacte amb el servei de centres.
  • Fins a la formalització de l'Acord Marc, els centres hauran de comprar les fotocopiadores. Hem fet un estudi de mercat i els preus són molt inferiors als que hem observat en els contractes signats, hem observat que fins i tot s'arriba, en algun cas, a triplicar el preu de la fotocopiadora.
  • Per fer aquesta compra, cal demanar tres pressuposts i seguir les instruccions de gestió econòmica

 

Manteniment:

 

Des del servei contractació,  i avalat per servei jurídic, s'ha elaborat un model de contracte de manteniment, en el qual hauran d'aparèixer el preu per còpia i les cobertures de manteniment. Cal destacar que les màquines noves tenen garantia i totes les peces ja s'hi han d'incloure.

 

Tots els contractes de manteniment signats s'han d'ajustar a aquest model i cal evitar clàusules que només protegeixen el proveïdor i no el centre.