torna

Detall de la notícia

08/02/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2021: modificació del calendari i previsió d'una segona crida per a les proves orals

L’actual situació sanitària a les Illes Balears ha duit com a conseqüència que hi hagi hagut examinands que, en aquesta convocatòria, no s’hagin pogut presentar a les proves orals del nivell corresponent, perquè han presentat símptomes compatibles amb la covid-19, estaven en aïllament per diagnòstic, estaven en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la covid-19, o han patit alguna altra circumstància que els ha impedit comparèixer el dia que hi estaven convocades.

D’altra banda, l’aplicació del protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves de llengua catalana ha suposat un increment considerable de les tasques relacionades amb l’organització de les proves, la qual cosa dificulta complir el calendari fixat en la Resolució de 9 d’octubre de 2020 per la qual es convoquen les proves de gener de 2021.

Per tot això, la Direcció General de Política Lingüística ha decidit:

  • Modificar les bases de la convocatòria i incloure-hi una segona crida per poder convocar una altra vegada les persones que no s’hagin pogut presentar a les proves orals dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2). Les dates i els centres en què tindran lloc les proves orals de la segona crida es publicaran properament en aquesta mateixa pàgina web i en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.cat).
  • Canviar les dates de publicació dels resultats provisionals, del termini per sol·licitar la revisió de la prova i de la publicació dels resultats definitius, davant la impossibilitat de complir el calendari inicialment aprovat:

 

— Publicació dels resultats provisionals: 25 de març

— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 26 al 29 de març

— Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 30 d’abril