torna

Detall de la notícia

Dates de les proves de certificació del nivell bàsic A2 de català 2021 per a l'alumnat de les EOI

Publicada al BOIB la 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 2 de febrer de 2021, per la qual s'anuncien les dates de les convocatòries ordinària i extraordinària de la prova de certificació del nivell bàsic A2 de català per a l'alumnat de la modalitat presencial de les escoles oficials d'idiomes de Palma Andreu Crespí Plaza, Calvià, Inca, Eivissa , i Maó per a l'any 2021