torna

Detall de la notícia

Habilitat nou canal per a respondre a dubtes respecte la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats

En vista de la creixent entrada de incidències i dubtes respecte molts aspectes de la Llei 8/2019 que entren en vigor l’any 2021, la Direcció General de Residus i Educació Ambiental ha habilitat un nou canal de comunicació per tal de respondre de manera més àgil a totes aquelles questions relatives a la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Així doncs, i de manera exclusiva, totes les questions relatives a la llei s’hauran d’enviar a l’adreça de correu lleideresidus@caib.es

Altrament, totes les questions relatives a altres tràmits, autoritzacions i incidències s’hauran d’adreçar a l’adreça residus@caib.es