torna

Detall de la notícia

Imatge 4527194

Programes educatius EduCaixa

La Fundació “la Caixa” ha obert la 2a Convocatòria d’Avaluació de programes educatius d’EduCaixa. EduCaixa té com a propòsit promoure la transformació educativa a través de l’impuls de la cultura d’avaluació i l'ús d’evidències educatives, fomentant la presa de decisions de manera informada.  

Objectiu:

La Convocatòria d’EduCaixa cerca donar suport als centres educatius oferint formació sobre l’ús d’evidències educatives i finançant l’avaluació d’intervencions pedagògiques que s’estiguin duent a terme.

Destinataris: 

Docents i centres educatius públics, concertats o privats que imparteixin educació infantil, primària, secundària o batxillerat. Poden presentar els seus projectes educatius innovadors i d’èxit. Els centres docents seleccionats formaran part d’un procés formatiu de qualitat conformat per dos grans blocs:

  • Aprendre a descriure i comunicar la intervenció presentada.
  • Avaluar el projecte presentat (en el seu centre i en altres centres que formin part de la seva xarxa) per aprendre a generar evidències i millorar la seva intervenció.

Al llarg de la formació cada centre educatiu comptarà amb l’equip d’EduCaixa i un grup de recerca que li serà assignat i el guiarà al llarg del procés. Serà un procés d’avaluació aprenentatge conjunt.  

Termini d’inscripció:

Fins dia 28 de febrer de 2021

Enllaços