torna

Detall de la notícia

Imatge 4515895

L'Institut de Salut Carlos III finança l'IdISBa amb 1,6 milions en la convocatòria AES 2020

En el marc de la convocatòria de l'Acció Estratègica en Salut (AES) 2020, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha obtingut en concurrència competitiva un total de 1.601.002,65 € per al finançament de 8 projectes d'investigació, 4 contractes per a la contractació de personal investigador, un projecte d'assaig clínic independent i dos projectes de Plataformes de suport a la R+d+i en Biomedicina i Ciències de la Salut.

Projectes i plataformes cientificotècniques

La convocatòria de l'AES es divideix en dos grans programes, que al seu torn es divideixen en diferents subprogrames. Pel que fa a el Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment del Sistema Espanyol de R+D+I, l'IdISBa ha rebut un total de 1.114.906,65 €. D'una banda, destina 596.245,65 € al subprograma Estatal de Generació de Coneixement, finançant un total de 8 projectes centrats en diferents àrees d'interès de l'Institut, des de la salut cardiovascular, dieta i exercici físic a projectes en la lluita contra el càncer i les infeccions a través d'anàlisis genètiques i altres tècniques innovadores; i un assaig clínic independent amb 82.500 €, per estudiar l'efectivitat clínica i eradicació bacteriològica de quatre pautes antibiòtiques curtes en infeccions urinàries baixes en dones adultes.

D'altra banda, a través del subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional, l'Institut ha obtingut 436.161 € per a la contractació de personal investigador per a les plataformes cientificotècniques: la plataforma del Biobanc IdISBa, dirigida pel director científic Rafael Ramos, ha estat finançada amb 169.950 euros per a la contractació d'un tècnic superior que actuï com a coordinador dels nodes de recollida de mostres i d'un tècnic de laboratori. Mentre que la plataforma d'Assaigs Clínics i Suport Metodològic ha estat dotada amb 266.211 € per a la contractació de personal de suport per a la gestió de la plataforma.

Contractació de personal investigador

Així mateix, mitjançant el programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+I, dins del subprograma Estatal d'Incorporació, l’IdISBa podrà realitzar la contractació de tres investigadors. Concretament, dos contractes Sara Borrell dotats amb 80.598 € cadascun i un contracte Miquel Servet amb 242.500 €.

Finalment, a través del subprograma Estatal de Formació, l'Institut podrà contractar un estudiant predoctoral per dur a terme el seu projecte de recerca (82.400 €).