torna

Detall de la notícia

Imatge 4515879

Investigadors del grup NUTRECOR publiquen un article sobre com la caminabilitat del barri augmenta l'eficàcia de la promoció d'activitat física entre la gent gran de Palma

El grup d’investigació NUTRECOR (Epidemiologia Nutricional i Fisiopatologia Cardiovascular) està format per un equip multidisciplinar de nutricionistes, epidemiòlegs, metges i infermers, associats a l’IdISBa i CIBEROBN. Les seves línies d’investigació es centren en l’estudi de la dieta i l’estil de vida com a determinants de l’aparició de malalties cròniques en estudis epidemiològics.

Uns dels projectes del grup, que constitueix la tesi doctoral de l’investigador Antoni Colom, estudia l'exposició a l’entorn construït a la ciutat de Palma i la seva associació amb la pràctica d'activitat física entre gent gran.

En l’article, “Neighbourhood walkability and physical activity: moderating role of a physical activity intervention in overweight and obese older adults with metabolic syndrome”, publicat a la revista Age and Ageing, vinculada a la prestigiosa societat britànica de geriatria, s’assenyala que viure en un barri caminable juga un paper vital en l’envelliment actiu dels seus residents i que és un factor a tenir en compte a l’hora d’implementar programes dirigits a incrementar l’activitat física entre adults majors.

Per a realitzar aquest estudi, el grup ha utilitat tècniques d’anàlisi espacial mitjançant Sistemes d'Informació Geogràfica aplicats a l’assaig PREDIMED-PLUS a 228 participants reclutats a centres d’Atenció Primària de Palma. Aquestes tècniques han permès avaluar l’exposició a ambients obesogènics, en aquest cas centrades en la caminabilitat de l’entorn de residència i la seva associació amb un dels principals factors de risc de les malalties no transmissibles, com es la insuficient activitat física.

Durant el primer any de seguiment, període inclòs en aquest article, els participants del grup d’intervenció van rebre un programa educatiu presencial. Al llarg d’aquest programa educatiu es va animar als participants a augmentar gradualment els seus nivells d'activitat física fins a almenys 150 minuts/setmana d'activitat física moderada a vigorosa, amb l'objectiu final de caminar almenys 45 minuts/dia, 6 dies a la setmana, en línia amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut per a aquest grup d'edat.

Per calcular l'exposició a la caminabilitat de l’entorn pròxim a la residència dels participants s’ha tingut en compte la densitat residencial, la densitat d'interseccions i barreja d'usos del sòl urbà de la ciutat de Palma.

Conclusions

L’estudi aporta noves evidències que posen de manifest la importància de considerar la caminabilitat del barri i l’entorn construït a l’hora de dissenyar i implementar programes de promoció d’activitat física. Els resultats indiquen que entre gent gran amb sobrepès i obesitat amb síndrome metabòlica i assignats a una intervenció a mida per augmentar l’activitat física, viure en un barri caminable sembla ser un factor essencial en l’envelliment actiu.

Aquests resultats s’afegeixen a l’evidència que dóna suport a la creació de ciutats compactes en les què botigues, escoles, parcs i altres instal·lacions recreatives es situen a prop dels habitatges, i una xarxa de carrers altament connectats faciliten a les persones el caminar i l'anar amb bicicleta a les seves destinacions.