torna

Detall de la notícia

Imatge 4515890

Nova vigència de borses exhaurides de personal funcionari interí de l'Administració de la CAIB

15.02.2021

Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, a proposta de la directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es dona nova vigència a borses exhaurides de personal funcionari interí de l'Administració de la CAIB.

Borses a les quals es dona nova vigència:

 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'ocupació i mercat de treball (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social (Eivissa).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat ajudant tècnic sanitari (ATS) /diplomat universitari en infermeria (DUI) (Mallorca).
 • Borses del cos auxiliar de l'Administració de la CAIB (Eivissa).

Vegeu la Resolució al document adjunt.

-----

18.01.2021

Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, a proposta de la directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es dona nova vigència a borses exhaurides de personal funcionari interí de l'Administració de la CAIB.

Borses a les quals es dona nova vigència:

 • Borses del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat psicologia (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala d'arquitectura (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala de tecnologies i la informació, especialitat informàtica (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia (Eivissa).
 • Borses del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació (Menorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies i la informació, especialitat informàtica (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat treball social (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat treball social (Menorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat treball social (Eivissa).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial (Mallorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social (Menorca).
 • Borses del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat biblioteconomia i documentació (Mallorca).
 • Borses del cos auxiliar de I'Administració de la CAIB (Mallorca).

Vegeu la Resolució al document adjunt.