vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4514037

Informe de final d'any de l'Observatori de Preus

A continuació, clicant damunt els elements ombrejats en blau podreu accedir-hi directament a l'informe i a les dades i gràfiques de l'Obsertori de Preus, del mes de Desembre de 2020:

  • Informe OP Desembre 2020
  • Dades de les Grans superfícies i dels Mercats municipals
  • Gràfiques de Grans superfícies següents: GS - Hortalissa, GS - Fruita, GS - Ous, GS - Peix i GS - Carn
  • Gràfiques de Mercats municipals i tendes de proximitat següents: MP i TP - Hortalissa i MP i TP - Fruita, i MP - Peix i MP - Carn