torna

Detall de la notícia

Imatge 4512408

Educació treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA

\ Aquest Pla impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials

\ Les 5 primeres qualificacions són Construcció de Pedra en Sec; Instrucció en Ioga; Càmera de Cinema, Vídeo i Televisió; Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, i Educació Infantil

\ L’objectiu és incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida

\ Es pretén arribar a uns 5.000 aspirants a les Illes Balears

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), ha publicat en el BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020, la Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020. Aquesta convocatòria contempla la certificació de 5 qualificacions professionals: Construcció de Pedra en Sec, Instrucció en Ioga; Càmera de Cinema, Vídeo i Televisió; Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (ACNEE) en Centres Educatius, i Educació infantil.

El Pla ACREDITA vol impulsar el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials de les Illes Balears. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incrementar el nombre de persones titulades i animar a la formació al llarg de la vida.

Fins ara, aquestes acreditacions es feien en convocatòries específiques i amb terminis tancats, i els interessants tan sols podien iniciar el procediment quan s’obria la seva especialitat. A partir d’ara, s’eliminen els terminis i es comença a obrir un procés que progressivament inclourà les 667 qualificacions reconegudes al Catàleg nacional de certificacions, per acreditar l’experiència professional adquirida per vies no formals de formació.   

Les qualificacions recollides en el Catàleg estableixen les competències pròpies d’una professió, de manera que es pugui determinar a través de documents i de proves pràctiques si una persona és capaç de desenvolupar competentment la professió amb qualificació professional gràcies a un conjunt ampli de formació al llarg de la vida. Això afavoreix la mobilitat i transparència de les qualificacions a la Unió Europea.

La Construcció de Pedra en Sec entre les cinc primeres acreditacions obertes

En una primera part del Pla s’ha obert la convocatòria per sol·licitar 5 acreditacions: Construcció de Pedra en Sec; Instrucció de Ioga; Càmera de Cinema, Vídeo i Televisió; Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (ACNEE) en Centres Educatius, i Educació Infantil.

Cal destacar que la qualificació professional de Construcció de Pedra en Sec es va incloure recentment en el Catàleg nacional de qualificacions professionals a petició de la Conselleria i desprès d’un procés que es va iniciar la passada legislatura. 

Qui s’hi pot presentar?

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte de la convocatòria que compleixin amb els requisits. A partir dels 18 anys s’hi poden presentar des de persones sense cap titulació o amb una titulació bàsica fins als que hagin obtingut un títol de batxillerat o grau superior. 

El Pla consta de tres fases, una primera, d’admissió, una altra, d’assessorament, i una darrera, d’avaluació. A cada aspirant se li assigna un assessor relacionat amb la qualificació que vol acreditar, que l’acompanya i facilita el procés.  

Una vegada s’aconsegueix l’acreditació es pot accedir a una FP bàsica, de grau mitjà o superior, segons si el nivell de la qualificació és 1, 2 o 3.

Més punts d’orientació i més personal per atendre els aspirants

Entre el 2019 i el 2020 es varen acreditar 600 persones a les Balears. Ara, la finalitat del Pla ACREDITA és arribar a uns 5.000 aspirants a les Illes Balears, incrementant el nombre de punts d’orientació acadèmica i professional (POAP i extensions dels POAP), que passaran dels 5 actuals a 19 i estaran ubicats als CEPA, a la Conselleria i als CIFP de les Illes, i facilitant el procés d’inscripció. A més, es dotarà amb 7 persones de l’IQPIB, de manera que puguin crear la infraestructura necessària per poder orientar i dur a terme el procés d’acreditació. Aquest operatiu suposarà una inversió de 4.693.181,32 €, que arriba des del Programa de Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

La previsió és que per al proper 2022 estiguin obertes les 667 qualificacions de les 26 famílies professionals reconegudes en tres nivells diferents de qualificació.