torna

Detall de la notícia

Imatge 4507180

La Delegació de Cultura registra 500 obres originals el 2020, el nombre més gran dels darrers anys

L'augment de sol·licituds reflecteix l'impacte de la pandèmia en els autors de les Balears i l’augment del ritme de creació

L'oficina provincial del Registre General de la Propietat Intel·lectual de les Illes Balears, gestionada per la Delegació de la Presidència per a la Cultura a Ca n'Oleo, ha inscrit 500 obres originals durant el 2020, el nombre més gran dels darrers anys i un 12,2 % més que el 2019. Enguany, i malgrat els mesos de tancament durant el confinament, s'ha produït un destacable augment de sol·licituds, fet que reflecteix l'impacte de la pandèmia en els autors de les Illes Balears i el ritme més gran de creació.

El 2020 les obres presentades per a la seva inscripció s'han distribuït de la manera següent: 243 obres literàries, 20 obres dramàtiques, 47 obres científiques, dues obres audiovisuals, 6 obres artístiques, 165 composicions musicals, 1 programa d'ordinador, 15 obres tècniques, 1 base de dades i 1 fotografia.

Pel que fa a l'illa de residència de les persones que han fet la sol·licitud: 457 són de Mallorca, 12 de Menorca, 23 d'Eivissa i 5 de fora de les Illes Balears.

Sobre el gènere de les persones sol·licitants, aproximadament el 65 % són homes i el 34 % dones.

El Registre General de la Propietat Intel·lectual està regulat pel Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual (BOE núm. 75, de 28/03/2003); és únic en tot el territori estatal i està integrat pels registres territorials (establerts i gestionats per algunes comunitats autònomes) i el Registre Central, que forma part de l'Administració General de l'Estat i depèn del Ministeri de Cultura i Esport.

El Registre Central té oficines a totes les capitals de província de les comunitats autònomes que no tenen registre territorial (com és el cas de les Illes Balears), oficines on es poden presentar les sol·licituds d'inscripció.

Aquest Registre és públic i oficial i s'hi poden inscriure els drets de propietat intel·lectual dels autors sobre les creacions originals literàries, artístiques o científiques. La inscripció constitueix una prova qualificada per a la protecció d'aquests drets, encara que no és obligatori registrar per protegir-los.