torna

Detall de la notícia

AVANTPROJECTE DE LA PRIMERA LLEI D'EDUCACIÓ DE BALEARS DESPRÉS DEL PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

Presentada la versió final de l’avantprojecte de Llei Educació de les Illes Balears després de finalitzar el període d’exposició pública i d’incorporar les al·legacions que s’han produït al llarg d’aquest temps.

A partir d’avui serà enviat al Consell Escolar de les Illes Balears i al Consell Econòmic i Social amb la finalitat que elaborin, en el termini de dos mesos, els respectius informes preceptius. Posteriorment es trametrà a l’Ib Dona per a l’elaboració de l’informe d’avaluació d’impacte de gènere i el document resultant s’ha de trametre a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat perquè el remeti al Consell de Govern per a la seva aprovació i, posteriorment, iniciar la seva tramitació parlamentària.