vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4527599

MAP teatro en secundaria y bachillerato

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca continuen durant el curs 2020-2021 el programa de formació i innovació educativa MAP teatre a secundària i batxillerat.

Finalitat

Fomentar i posar en valor projectes artístics als centres educatius d’educació secundària obligatòria i batxillerat de les Illes Balears.

Destinataris

Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat  durant el curs 2020-2021.

Termini d’inscripció

Del 16 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es

Novetats