torna

Detall de la notícia

Imatge 4481426

INCIRCLE Support INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar tourism Economy

L’AETIB participa des de setembre de 2020 en el projecte europeu INCIRCLE, finançat pel programa Interreg MED.

L’objectiu principal del projecte és millorar l’atractiu de les zones insulars i de baixa densitat MED mitjançant el turisme circular, preservant la qualitat i la disponibilitat dels recursos naturals i millorant la qualitat de vida dels turistes i residents. Entre els objectius específics del projecte hi ha:

-         Assistir les àrees interessades a valorar el seu nivell de circularitat  existent i a trobar les pràctiques que millor s’adapten a les seves necessitats, alhora que proporciona solucions fàcilment replicables desenvolupades en altres àrees.

-         Promoure el desenvolupament d’estratègies a nivell local i regional pel turisme circular.

-         Establiment d’indicadors en circularitat aplicada al turisme.

-         Implicar les parts locals per enfocaments participatius i col.laboratius del turisme circular.

-         Promoure l’adopció d’estratègies de turisme circular.

Les cinc regions associades elaboraran estratègies per a la transició cap a un turisme regional més circular.

El cap de fila és Area Science Park d’Itàlia, i juntament amb Medcities, la Universitat de Santa Anna i Civinet  hi participen 5 regions: Albània, Creta, Larnaca agència de desenvolupament (Xipre), Gozo (Malta) i Illes Balears; i 5 municipis: Palma (ES), Rethymno (GR), Gozo (ML), Larnaca municipi (XI) i Himara (AL).

Pressupost total: 3.378.770€ dels quals 2,8M€ seran finançats per la UE a través del programa de desenvolupament regional Interreg MED. El projecte finalitza el 30 de juny del 2022.

https://incircle.interreg-med.eu/