torna

Detall de la notícia

Instruccions dirigides als centres concertats per justificar el mòdul de despeses COVID-19 per al curs 2020-2021 [Publicació resolució de modificació]

[11/06/2021]

Es pública la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es modifica la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 23 de novembre de 2020 per la que s’estableixen les instruccions dirigides als centres concertats per justificar el mòdul de despeses COVID-19 per al curs 2020-2021

[14/12/2020]

La crisi sanitària provocada pel COVID19 ha suposat la necessitat d’adoptar una sèrie de mesures preventives consistents en mesures d’higiene i d’equipament de material  de prevenció per evitar contagis. Així mateix ha requerit l’increment del personal docent i/o complementari per desdoblar les classes i crear grups més reduïts d’alumnes amb menor risc de contagi. En el cas dels centres concertats s’ha creat el mòdul Covid19 per fer front a l’adquisició de material, incrementar i especialitzar la neteja dels centres i contractar personal complementari.