torna

Detall de la notícia

Ajuts per la creació I consolidació de places de 1r cicle d'infantil i per a la reconversió de centres privats sense autorització educativa en centres educatius

Publicada la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 204, de 6 de desembre de 2020)

 

Més informació:

-Pels ajuts de creació i consolidació de places públiques clicau aquí

-Pels ajuts de reconversió de centres privats sense autorització educativa en centres educatius clicau aquí