torna

Detall de la notícia

Imatge 4473561

Presentació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

Es posa en marxa l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears. Aquest nou organisme públic depèn de la Direcció General de Política Lingüística. Després de mesos de preparació, inicia l’activitat pública amb un equip tècnic de tres persones: un director, un assessor jurídic i un auxiliar administratiu. Tots tres són personal funcionari de la Comunitat Autònoma.

L’Oficina tindrà diverses funcions. D’una banda, tramitarà reclamacions sobre la vulneració de drets lingüístics i recollirà suggeriments sobre la tutela d’aquests drets. També atendrà consultes sobre drets lingüístics i la normativa que els empara, i divulgarà informació sobre la matèria. Farà un paper de mitjancera en els casos de vulneració dels drets, a partir de la col·laboració, l’assessorament i l’oferiment de recursos. Tot i que no té capacitat sancionadora, podrà proposar mesures normatives quan es consideri necessari per garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Balears.

S’ha editat material de divulgació per donar a conèixer la posada en marxa l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. Els ciutadans s’hi poden adreçar al telèfon 971 17 60 97, a l’adreça electrònica oficina@dgpoling.caib.es o bé dirigint-se al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, de Palma. Així mateix, l’Oficina disposa d’una pàgina web: oficinadretslinguistics.caib.cat.