torna

Detall de la notícia

Imatge 4471623

Educació posa en marxa el curs d'especialització en Forneria i brioixeria artesanals

\ Del 9 al 18 de desembre es pot presentar la sol·licitud d’admissió a aquest curs que s’iniciarà el 18 de gener i finalitzarà el 28 de juny de 2021

\ Els cursos d’especialització tenen com a objectiu complementar les competències de les persones que ja disposen d’un títol de formació professional

Avui s’ha publicat en el BOIB núm. 203, de 3 de desembre de 2020, la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 de novembre de 2020 per la qual s’aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, determinats aspectes de l’organització i el procediment d’admissió i de matrícula en el curs d’especialització de formació professional en Forneria i brioixeria artesanals que s’ha d’impartir a l’IES Josep Sureda i Blanes durant el curs 2020-2021. Es tracta del primer curs d’aquestes característiques que es posa en marxa a les Illes Balears.

Els cursos d’especialització tenen com a objectiu complementar les competències de les persones que ja disposen d’un títol de formació professional i facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida. Així, en l’actual situació, i per tal de potenciar la formació professional i adoptar algunes mesures que pretenen millorar la ràpida adaptabilitat a les necessitats de les circumstàncies econòmiques actuals i facilitar l’adequació de l’oferta formativa a les demandes del sistema productiu per aconseguir que sigui un sistema més àgil i flexible, es considera necessari la implantació, amb caràcter experimental, d’aquest curs d’especialització de formació professional.

Requisits d’accés

Per a accedir al curs d’especialització en Forneria i brioixeria artesanals és necessari estar en possessió d’alguns dels següents títols:

  • Títol de tècnic en Cuina i gastronomia.
  • Títol de tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria.
  • Títol de tècnic en Comercialització de productes alimentaris.
  • Títol de tècnic superior en Direcció de cuina.

 

Nombre d’alumnes del curs d’especialització

El curs es pot constituir amb un mínim d’onze d’alumnes i un màxim de vint. Excepcionalment, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar un nombre inferior d’alumnes.

Durada i distribució horària setmanals dels mòduls

La durada i distribució horària setmanal dels mòduls professionals del curs d’especialització, distribuït en 2 trimestres i 22 setmanes, és la següent:

Mòduls professionals 

Hores totals 

Hores  setmanals(1r trimestre) 

Hores setmanals (2n trimestre) 

5016. Masses mare de cultiu i prefermentats

75

2

5

5017. Tecnologia del fred aplicada a la forneria artesanal

65

2

4

5018. Pans artesans de cereals tradicionals, especials i pseudocereals

135

4

9

5019. Brioixeria artesanal i pastes fullades

135

4

8

5020. Tast i maridatge de productes de panificació

30

1

2

Formació en centres de treball

160

 

 

Duració total

600

13

28

Presentació de sol·licituds d’admissió

  • Les persones interessades i en disposició de sol·licitar una plaça en el curs d’especialització en Forneria i Brioixeria Artesanals han de formalitzar l’admissió a l’IES Josep Sureda i Blanes de dia 9 a 18 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
  • La sol·licitud d’admissió en el curs d’especialització es pot descarregar de la pàgina web del centre educatiu (http://www.iesjosepsuredaiblanes.com). També es pot trobar a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).
  • La persona interessada ha de sol·licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió i la documentació.
  • La sol·licitud d’admissió conté dues declaracions responsables: una fa referència a la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara a la posterior baremació; l’altra és la declaració responsable respecte a la sol·licitud emplenada només per un dels progenitors o tutors legals sobre el vistiplau del tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del sol·licitant menor de divuit anys.

Calendari de desenvolupament del curs
El curs d’especialització en Forneria i brioixeria artesanals s’inicia el 18 de gener de 2021 i finalitza el 28 de juny de 2021.
                                                                                            
Trobareu tota la informació relacionada amb aquest curs (objectius, requisits d’accés, matrícula, avaluació, calendari del procés d’admissió, sol·licitud d’admissió...) en els documents adjunts.

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

 

essionals
 

Hores totals

Hores

 setmanals

(1r trimestre)

Hores setmanals (2n trimestre)

5016. Masses mare de cultiu i prefermentats

75

2

5

5017. Tecnologia del fred aplicada a la forneria artesanal

65

2

4

5018. Pans artesans de cereals tradicionals, especials i pseudocereals

135

4

9

5019. Brioixeria artesanal i pastes fullades

135

4

8

5020. Tast i maridatge de productes de panificació

30

1

2

Formació en centres de treball

160

13

28

Duració total

600