torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL SECTOR DEL TRANSPORT PÚBLIC per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19

Ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial de les Illes Balears

Aquestes ajudes van destinades als treballadors autònoms i a les petites i mitjanes empreses que siguin titulars d’autorització de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears, per subvencionar activitats i inversions realitzades pel sector amb motiu de la COVID-19.

La presentació de sol·licituds és exclusivament telemática per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es).

El termini de presentació s'inicia el dia 30 de novembre de 2020 i finalitza el dia 15 de gener de 2021.

PER SOL·LICITAR L'AJUDA, PITJAU  AQUI https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4455345