torna

Detall de la notícia

Imatge 4454949

Educació posa a disposició dels centres de les Balears la iniciativa "Capses Sàvies"

\La finalitat és la de reforçar i donar suport a les biblioteques dels centres educatius

\Son set Capses de fins a cinc temàtiques diferents que van des del Cos Humà, al Món o les Ciències

\A les properes setmanes s’oferirà una més centrada en temes d’Igualtat i co-educació  

\ Cada capsa es cedeix en préstec i, duu una relació dels materials que inclou i una relació de recursos digitals sobre el tema

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ja té a disposició dels centres educatius de les Illes Balears les anomenades "Capses Sàvies", amb la finalitat de fer arribar al professorat que ho sol·liciti una sèrie de materials que serveixin per reforçar i donar suport a les seves pròpies iniciatives. Cada capsa duu una relació dels materials que inclou i una relació de recursos digitals sobre el tema.

Aquesta iniciativa està adreçada als alumnes d’infantil, primària, secundària i batxillerat. Actualment, el Servei d'Innovació Educativa compta amb set capses de cinc temes diferents: Ciències (infantil-primària i secundària-batxillerat), Experiments, el Cos Humà, el Món i Matemàtiques (primària-secundària) al servei del professorat de totes les Illes Balears, que s’anirà ampliant. 

Ja està previst per a les properes setmanes la incorporació d’un lot més de Capses Sàvies centrat en temes d’Igualtat i Co-educació per a la sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones.

Els centres poden sol·licitar aquest material en préstec

Les capses es poden sol·licitar en préstec a través de la persona que coordina la biblioteca escolar  o docent designat per l’equip directiu del centre. Estan disponibles a Mallorca, al Centre d'Edició i Distribució del Servei d'Innovació Educativa, a Menorca, a la Delegació Territorial d’Educació de Menorca, a Eivissa, a la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera i a Formentera al CEP de Formentera.

Es pot consultar el contingut de cada capsa a http://escoladelectura.ieduca.caib.es/capsa-savia

Cal destacar que aquesta iniciativa s’emmarca dins el Programa de Biblioteques Escolars que dona suport a un model de biblioteca que facilita la formació de lectors competents. Entre els àmbits d'actuació d’aquest programa hi ha el d'ensenyar i desenvolupar accions per propiciar l'aprenentatge per projectes i altres metodologies actives utilitzant els recursos i serveis de la biblioteca en el desenvolupament de les pràctiques quotidianes.