torna

Detall de la notícia

Imatge 4447062

Convocatòria d'assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears

Amb data 11 de novembre de 2020 el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha signat la Instrucció per la qual s’estableix la convocatòria d’assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Aquesta Instrucció té per objecte establir les pautes i els criteris d’actuació per sol·licitar la participació en la convocatòria del programa de constitució de grups de recerca als centres dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears per als cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

Poden sol·licitar les assignacions econòmiques els centres públics i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

El termini per presentar les sol·licituds comença el 7 de gener i finalitza el 8 de febrer de 2021.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria (criteris de valoració dels projectes, documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, annexos...) es pot consultar en els documents adjunts.

Novetats

29/04/2021 - Publicació de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual s'exclou l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears de la constitució d'un grup de recerca.

29/04/2021 - Publicació de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual s'autoritza la constitució d'un grup de recerca i dur a terme el projecte de recerca acadèmica a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.    

21/04/2021 - Publicació de la llista provisional dels projectes seleccionats i denegats.  

27/11/2020 - Publicació de la correcció d’errada, per omissió, en la publicació de la Instrucció per la qual s’estableix la convocatòria d’assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.