torna

Detall de la notícia

Consum anticipa el 80 per cent de les subvencions a les entitats de consumidors

La Direcció General de Consum ha aprovat concedir una subvenció a les entitats de consumidors Asufin, Consubal i Sant Crispín.

La subvenció parteix de la convocatòria per dur a terme activitats en matèria de consum els anys 2019 i 2020, té una una dotació pressupostària de 20.000 euros i està emmarcada en la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 de juliol de 2020 (BOIB núm. 124, de 14 de juliol de 2020).

S’ha d’assenyalar que el 23 d’octubre de 2020 es va realitzar el pagament de manera anticipada, en concepte de bestreta del 80 % de la quantitat concedida a les associacions beneficiàries, per un import de 5.185,81 euros a Asufin, 6.828,80 euros a Consubal i 3.880,00 euros a Sant Crispín.

El segon pagament, el 20 % restant de l’import concedit, es farà una vegada que s’hagi justificat tot el projecte amb la documentació que s’exigeix en la convocatòria.