torna

Detall de la notícia

Imatge 4452573

Autoconsum compartit en municipis

L’Institut Balear de l’Energia es va crear amb l’objectiu de contribuir activament a la transició energètica a les Illes Balears i a la transformació del sector elèctric d’aquesta comunitat, de tal manera que la ciutadania i les empreses d’aquesta terra siguin no només agents actius d’aquest canvi, sinó també els primers beneficiats d’aquesta transició.

L’IBE no només té per vocació la d’executar projectes propis, sinó també la de facilitar, donar impuls, acompanyar i participar de projectes municipals i insulars. Per fer-ho, cal ser capaços d’identificar projectes, cercar els recursos i calendaritzar la seva execució.

Per mitjà d’aquesta fitxa, les entitats locals ens podeu fer arribar espais que tengueu disponibles per a la promoció d’energies renovables, com cobertes, solars o altres. L’IBE s’encarregarà d’estudiar la viabilitat de desenvolupar-hi projectes.