torna

Detall de la notícia

Ensenyaments d'idiomes de règim especial en la modalitat semipresencial_curs 2021-2022

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de  31 de maig de 2021, per la qual es dicten les instruccions per a regualr provisionalment l'organització i el funcionament dels ensenyaments d'idiomes en la modalitat semipresencial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022

 

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de 13 d'octubre de 2020, per la qual es dicten les instruccions per a regular provisionalment l'organització i el funcionament dels ensenyaments d'idiomes en la modalitat semipresencial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021