torna

Detall de la notícia

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament del joc del bingo de la Comunitat Autònoma de les