torna

Detall de la notícia

Disponible la Guia explicativa de les obligacions dels grans tenidors regulades en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears

Ja es troba disponible la Guia explicativa de les obligacions dels grans tenidors regulades en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears, modificada pel Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge.
En aquesta Guia trobaran les principals obligacions dels grans tenidors d'habitatge amb relació als habitatges dels quals són titulars així com els drets de tanteig i retracte a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.