torna

Detall de la notícia

Imatge 4370141

Programa de Centres Ecoambientals. Curs 2020-2021

Programa de Centres Ecoambientals. Curs 2020-2021

La Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, per dissetè curs escolar consecutiu, posen el Programa de Centres Ecoambientals a l’abast de tots els centres de les Illes Balears d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat.  

Finalitat

Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

Destinataris

Tots els centres de les Illes Balears d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat

Reconeixement de 30 hores de formació.

Termini d’inscripció

Fins al dia 30 de juny de 2020.

Termini per entregar la memòria

Fins al dia 30 d'abril  2021.

Més informació

  • Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori – Francesc Bennàssar (telèfon: 971 176 666 – extensió 67182. Adreça electrònica: fbennassar@dgmambie.caib.es).
  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca – Miquel Àngel Pérez (telèfon: 971 177 781 – extensió 62313. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es).

Novetats

21/09/2020 - Convocatòria formació CENTRES ECOAMBIENTALS: PATIS VERDS I EDUCATIUS FRONT L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (GRUP 1, GRUP 2 i GRUP 3).

25/01/2021 - Convocatòria formació:  PATIS VERDS I EDUCATIUS FRONT L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (grup obert)