torna

Detall de la notícia

Imatge 4368965

Les competicions esportives autonòmiques es podran iniciar a partir de la categoria infantil (12-14 anys) des de l'1 d'octubre

Santiago destaca el consens entre Salut, Esports i les federacions per aconseguir el retorn de l'esport competitiu d'equip i de contacte

Les competicions autonòmiques d'esports d'equip i contacte, a partir de la categoria infantil, podran començar des de l'1 d'octubre, la resta de l'esport no federat i les categories inferiors d'infantil només podran practicar esport sense contacte físic. El BOIB publica demà dissabte la resolució que la conselleria de Salut ha signat avui fruit del consens de les negociacions amb la conselleria d'Afers Socials i Esports i les federacions esportives de les Illes Balears i sota els coneixements dels consells insulars.

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha explicat que totes les parts coincidien en el fet que no es podia paralitzar més temps l'esport perquè, entre altres aspectes positius, està lligat clarament a la salut i la vida saludable.

En aquest cas, s'ha decidit no permetre les competicions als menors de 12 anys, en les categories inferiors d'infantil, per mantenir una línia argumental amb totes les decisions del Govern. Santiago ha explicat que és ''la necessitat de mantenir el màxim de coherència entre la protecció a les escoles i l'inici de la pràctica esportiva, també demandada per les federacions i les famílies''.

La consellera ha agraït la predisposició de les federacions esportives per arribar a un acord; assegura que s'han mostrat absolutament raonables i col·laboradors per posar en pràctica totes les mesures dirigides a què els nostres infants, joves i adults puguin competir amb la màxima seguretat.

De fet, les federacions varen proposar, com especifica la resolució signada per Salut, que cada club tengués un responsable COVID amb l'objectiu de fer complir les mesures de seguretat i salut durant les competicions esportives per part dels participants i del públic. Després de cada prova esportiva s'adjuntarà a l'acta un llistat dels compliments de les mesures establertes signat per l'àrbitre i els responsables COVID de cada club participant.

Entrenaments
A les categories que poden començar la competició, a partir d'infantil, també se'ls permet iniciar els entrenaments amb contacte físic des de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas, s'especifica que ''s'han de desenvolupar en grups estables d'entrenament i sense canvis en la seva composició amb un màxim de 30 esportistes en els esports de camp, de 20 esportistes en els esports de pista i de 10 esportistes en els esports de contacte''.

Per poder iniciar la competició les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte han de complir els següents requisits:

- Han de remetre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, per a la seva aprovació, un protocol d'actuació vinculant per totes les entitats participants en les competicions, on s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i que hauran d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

- Han de tenir una declaració responsable dels participants en les competicions esportives d'acord amb les indicacions realitzades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Han de desenvolupar el calendari esportiu amb unes condicions flexibles i amb alternatives de canvi de dates dels partits o de les proves esportives. També s'hauran d'establir mesures per distanciar temporalment el contacte físic entre equips o esportistes diferents segons les indicacions realitzades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Esportistes residents a zones restringides
La resolució també especifica que els esportistes federats es poden desplaçar per assistir a les sessions d'entrenaments i als partits de les competicions esportives, encara que resideixin a una zona amb mesures de restricció de la mobilitat, excepte que estiguin sotmesos a mesures individuals de quarantena o aïllament, o excepte que tenguin febre, malestar o qualsevol altre símptoma compatible amb la COVID 19.

Públic
Respecte als aforaments a les grades de les competicions esportives hi ha una novetat pel que fa a les instal·lacions cobertes. Queden així:

- Instal·lacions esportives de fins a 1200 persones d'aforament: 50% de l'aforament fins a un màxim de 300 persones.
- Instal·lacions entre 1201 i 4000 persones d'aforament: Màxim el 25%.
- Instal·lacions entre 4001 i 5000 persones d'aforament: Màxim el 20%.

Les instal·lacions esportives descobertes queden com fins ara: 75% de l'aforament fins a un màxim de 1.000 persones.