torna

Detall de la notícia

Imatge 4360071

Pràcticums del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED: Curs acadèmic 2020-2021

Novetat !:

Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques.

Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears:

Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant.

--------------------

Oberta la convocatòria perquè els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostiguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts i segueixin el currículum de les Illes Balears, puguin aportar professors per tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que s'adjunten com a annexos a la convocatòria.

Terminis de presentació de sol·licituds per acollir alumnes en pràctiques de la UNED: Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB, han de fer clic a l'enllaç "UNED" i han d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han de triar entre les diferents pràctiques externes atenent als terminis següents:

Grau de Pedagogia:

  - Pràctiques: des de l'1 fins al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Màster Universitari en Formació del Professorat:

  - Pràctiques: des de l'1 de setembre fins al 16 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.