torna

Detall de la notícia

Imatge 4359067

Pràcticums d'estudis oficials de la UIB en centres educatius de les Illes Balears: Curs acadèmic 2020-2021

Novetat !:

Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques.

Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears:

Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. 

--------------------

Oberta la convocatòria perquè els centres d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària, d'educació de persones adultes, de formació professional i d'educació especial, els equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i els equips d'atenció primerenca (EAP), els equips d'alteració de la conducta (EAC) i els centres de professors (CEP) de les Illes Balears, sostiguts totalment o parcialment amb fons públics o privats, puguin acollir alumnes en pràctiques dels graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Pedagogia, de Psicologia i d'Educació Social i dels màsters universitaris en Formació del Professorat i en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció que imparteix la UIB, d'acord amb els criteris i les normes específiques que figuren en la convocatòria.

Terminis de presentació de sol·licituds per acollir alumnes en pràctiques de la UIB: Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB, han de fer clic a l'enllaç "UIB" i han d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han de triar entre les diferents pràctiques externes atenent als terminis següents:

Grau d'Educació Infantil:

  - Pràctiques II (3 - 6 anys): des del 24 d'agost fins al 18 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Grau d'Educació Primària:

  - Pràctiques II: des del 24 d'agost fins al 18 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

  - Pràctiques I i Pràctiques de menció: des del 24 d'agost fins al 18 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Grau de Pedagogia:

  - Pràctiques: des del 24 d'agost fins a l'11 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Grau de Psicologia:

  - Pràctiques: des del 24 d'agost fins al 30 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

Màster Universitari en Formació del Professorat:

  - Pràctiques: des del 24 d'agost fins al 15 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

Grau d'Educació Social:

  - Pràctiques: des del 24 d'agost fins a l'11 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Màster Universitari en Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció:

  - Pràctiques: des del 10 de novembre fins al 15 de desembre de 2020, ambdós inclosos.