torna

Detall de la notícia

QÜESTIONARI DE SALUT COVID-19: incorporació dels treballadors/es docents curs 2020–2021

Prèvia a la incorporació i per instrucció de la Direcció General de Salut Pública, s'ha d'emplenar el qüestionari de salut que consta a l’annex 6 de la Resolució de 6 de juliol del 2020 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol).

Qüestionari:

  • Ha presentat símptomes compatibles amb la COVID-19 (especialment febre, tos o dificultat per respirar) els darrers 14 dies?
  • Ha tengut contacte estret* amb alguna persona positiva per la COVID-19 els darrers 14 dies?
  • Li han fet alguna prova de diagnòstic per la COVID-19 els darrers 14 dies?

* Es considera contacte estret a tota persona que hagi tingut contacte amb una persona positiva per la COVID-19 des de 48h abans de l'inici de símptomes ( o del diagnòstic en casos asimptomàtics) fins el moment en què el cas hagi estat aïllat i que:

  • Hagi proporcionat cures a una persona positiva la COVID-19: personal sanitari o sociosanitari que no ha emprat les mesures de protecció adients, membres familiars o persones que tinguin altre tipus de contacte físic similar.
  • Hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres (ex. Convivents, visites) i durant més de 15 minuts.
  • Hagi viatjat en un avió, tren o altre mitjà de transport terrestre al llarg del recorregut (sempre que es pugui identificar l'accés als viatgers) en un radi de dos seients al voltant de la persona positiva per la COVID-19, així com la tripulació que hi hagi tingut contacte.

 

Alguna de les respostes del qüestionari anterior és afirmativa?