torna

Detall de la notícia

TRÀMIT D'AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT AL SARS-COV-2

En previsió de l'inici del curs 2020-2021, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent, procedirà a valorar novament al personal vulnerable al SARS- CoV-2, segons el que estableix l'annex V del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals enfront de l'exposició al SARS-Cov-2 del Ministeri de Sanitat.

L'esmentat procediment considera factors i malalties de risc per al nou coronavirus les següents: malaltia cardiovascular/HTA, diabetis, malaltia pulmonar crònica, malaltia hepàtica crònica severa, insuficiència renal crònica, immnunodeficiència, càncer en tractament actiu, edat major de 60 anys, obesitat mòrbida (IMC>40) i gestació.

El personal docent que consideri que es troba en alguna d'aquestes situacions de vulnerabilitat pot sol·licitar la seva avaluació al Servei de Prevenció, independentment d'haver realitzat o no la sol·licitud el curs anterior.

 

* el tràmit estarà obert a partir del 15 d'agost