vuelve

Detalle de la noticia

Licitació concurs CO 6-2020 d'adquisició de material per realitzar campanyes de promoció de productes agroalimentaris

La licitació és 100 % electrònica, els licitadors han de presentar les seves ofertes de forma electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat, no poden presentar les seves ofertes en paper,  les han de presentar de forma electrònica.

El darrer dia per presentar les ofertes és el 21 d’agost de 2020 a les 14:00 hores.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PGk%2BPAKusR17h85%2Fpmmsfw%3D%3D