torna

Detall de la notícia

Imatge 4320935

COVID-19: Tots els centres educatius de les Balears ja compten amb el Pla de contingència per fer front a la COVID-19 el proper curs 2020/2021

\Els Plans s’han elaborat per part dels equips directius amb el suport i el seguiment del Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria 

\Tots  els Plans de contingència preveuen les pautes organitzatives necessàries per fer front als possibles escenaris derivats de la COVID-19 

\S’ha fet una inversió extraordinària per incrementar el nombre de docents i dotar de material específic els centres educatius 

 Tots els centres educatius de les Illes Balears compten amb el seu Pla de contingència adaptat per fer front a la COVID-19 el proper curs 2020/2021. Els plans han estat elaborats pels equips directius amb el suport i orientació del Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. 

Cal destacar que el passat mes de juliol de forma conjunta la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum varen aprovar les mesures excepcionals de prevenció i contenció, de coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Entre les mesures destaca la elaboració per part de cada centre d’un Pla de contingència propi i viable, adaptat a les seves especificitats i amb la finalitat de garantir les mesures sanitàries establertes. Un protocol d'actuació amb les pautes organitzatives necessàries per a fer possible la represa de les activitats educatives presencials al mes de setembre de 2020 per als possibles escenaris derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Els plans elaborats pels equips directius s’han tractat als claustres i als consells escolars dels centres.

Pautes de funcionament per el curs 2020/2021

Tots els centres educatius ja conten amb un Pla de contingència propi i específic per a cada cas i entre les pautes contemplades figura:

-          L'organització de l'inici de curs

-          La previsió de les actuacions que s'han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats d'acord amb els tres escenaris plantejats

-          Un pla d'acollida

-          La redistribució dels espais en cada escenari

-          Un pla digital de contingència amb la finalitat d'anticipar les possibles dificultats comunicatives i educatives en el cas de tornar-se a produir una situació de confinament

-          Els sistemes d'informació a la comunitat educativa de les mesures de prevenció i protecció i higiene enfront de la COVID-19

Des de la Conselleria es vol agrair l’esforç i la dedicació dels equips directius i el professorat dels centres educatius en la elaboració d’aquests Plans i Protocols d’actuació. A més també es vol reconèixer la tasca continuada de seguiment, assessorament, i acompanyament del Departament d’Inspecció des de l’inici de la pandèmia.

Finalment, la Conselleria d'Educació,  Universitat i Recerca en coordinació amb la Conselleria de Salut i Participació, fa un seguiment de la situació epidemiològica a la nostra comunitat, per si fos necessari adoptar mesures addicionals per garantir un retorn segur als centres a partir del mes de setembre.

Més professors i material específic per al curs 2020/21

El curs 2020/21 s’iniciarà amb 458 docents més (325 a la pública i 133 a la concertada), incloent centes de primària, secundària i FP, tant públics com privats, que suposaran una inversió de 21.394.086 euros. Es tracta de l’increment més important de docents en un mateix curs del que es té constància.

Des de la Conselleria s’ha treballat intensament per poder incloure els nous docents dins el període d’adjudicació de places per a interins docents de manera que els centres educatius puguin organitzar adequadament l’inici del curs escolar.

A banda de docents, la dotació del curs 2020/21, el Govern preveu destinar 14.273.153 euros a altres apartats:

● Material d’higiene i salut i equips de protecció individuals

● Ajudes i funcionament de menjadors

● Programa d’Acompanyament escolar

● Pla de digitalització

● Reforç de neteja: per a centres públics i concertats

● Reforç del manteniment de les instal·lacions esportives i la Residència de la UIB

El Govern ja ha fet importants inversions per pal·liar els efectes de la pandèmia des del mes de març de 2020. En total, ja s’han invertit 6.887.678 euros a compte en conceptes de matèria d’higiene i protecció dels centres, desinfecció, indemnitzacions de contractes de menjadors, neteja i transport escolar, targetes beques de menjador, digitalització. PAE, proves EBAU, increment d’ajuts 0-3 i neteja addicional activitats d’estiu als centres.

A més, es reserven 10.902.000 euros per a l’inici de curs 2021/22, en funció de l’evolució de la pandèmia i de la necessitat d’implementar mesures preventives en el curs 2021/22. El Govern es compromet d’aquesta manera a assegurar la dotació de recursos per conceptes de material de protecció, ampliació de beques de menjador, PAE addicional, despeses extres de menjadors, despeses extres de neteja i quota de professorat.