torna

Detall de la notícia

Imatge 4308755

El Govern presenta a consells i ajuntaments la tecnologia de sensorització de platges per facilitar el control de l'ocupació

L’experiència pilot a Ciutat Jardí demostra l’eficàcia d’aquest sistema, que pot funcionar sense cobertura d’Internet ni corrent elèctric

La Direcció General de Modernització i Administració Digital ha presentat avui a representants dels quatre consells insulars i dels municipis de les Illes Balears la tecnologia de sensors que permetrà mantenir un control minuciós i en temps real de l’ocupació de les platges, així com generar alertes en cas que el nombre d’usuaris superi la capacitat establerta.

En una reunió telemàtica, la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització ha mostrat els resultats del projecte pilot que s’ha duit a terme a la platja de Ciutat Jardí i que ha confirmat l’eficàcia d’aquest sistema, impulsat des de l’IBETEC amb suport de l’empresa Axión.

En aquestes instal·lacions, els ajuntaments instal·len els sensors, mentre que la infraestructura de comunicacions i els serveis web els proporciona la Comunitat Autònoma de manera gratuïta. Com a gran avantatge, destaca la capacitat dels sensors de funcionar sense cobertura d’Internet i sense connexió a la xarxa de corrent elèctric, ja que poden incorporar plaques solars que els fan plenament autònoms i molt adequats per a zones amb infraestructures limitades.

El sistema és capaç d’avaluar informàticament, dins el mateix dispositiu, la densitat de persones en un espai determinat i la seva relació amb la capacitat recomanada, i envia a l’administració competent l’estat d’ocupació de les platges a les quals s’ha aplicat aquesta tecnologia amb una freqüència d’entre un i dos minuts.

El canal de comunicació de la xarxa IOTIB (Internet of Things de les Illes Balears) emprada en aquest projecte només transmet les dades numèriques relatives a la densitat de l’element indicat, en aquest cas, persones. No es transmet cap imatge de l’espai analitzat ni se’n fa ús, la qual cosa garanteix la total privacitat de les persones que visiten la platja.

La informació es transmetrà per mitjà de la xarxa IOTIB a l’IBETEC, des del qual s’activaran alertes que donaran avís a les autoritats competents quan se superin les capacitats permeses o es produeixin concentracions excessives de persones. D’aquesta manera, es podran fer les intervencions oportunes a cada espai de manera àgil i efectiva per garantir la seguretat dels usuaris.

Segons els resultats de l’experiència pilot posada en marxa el passat 25 de juny amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, a Ciutat Jardí els percentatges d’ocupació no han superat en cap moment el 15 % i, per tant, s’ha garantit el distanciament social i la seguretat dels banyistes. Els pics d’ocupació s’han registrat els caps de setmana, al voltant de les 19.00 h dels dissabtes i de les 12.30 h dels diumenges.

Ara es posa a disposició de totes les administracions que vulguin incorporar a la seva gestió de platges aquesta eina compatible amb altres sistemes de mesurament de concentracions de persones. Aquesta integració serà possible mitjançant una API perquè es pugui connectar molt fàcilment a qualsevol web o aplicació d’informació turística.

Web de platges autonòmica

A més de les administracions, els usuaris podran tenir accés a la informació per prendre la decisió responsable d’anar a una platja determinada o una altra en funció de la seva situació. Per fer-ho possible, s’ha creat un servei web disponible a platges.caib.es, playas.caib.es, i beaches.caib.es, en què es presentarà la informació de l’estat d’ocupació d’aquestes platges mitjançant un codi de colors a partir de les recomanacions dels ajuntaments gestors.

En el cas de Ciutat Jardí, s’ha determinat que si la platja està ocupada amb una densitat inferior als 8 m2 per persona es considera que l’estat d’ocupació és baix i es presenta la platja de color verd. Si la densitat està entre 8 m2 i 4 m2 per usuari, es presenta de color taronja, i si la densitat és superior a 4 m2 per usuari, es presenta de color vermell.

Des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, s’ha recordat que la situació actual marcada per la crisi sanitària de la COVID-19 obliga a adoptar mesures encaminades a garantir la salut col·lectiva tant de residents com de turistes, i que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears duu a terme múltiples accions per garantir la seguretat dels turistes d’una manera amable i no intrusiva.

La xarxa IOTIB, gestionada per l’empresa pública IBETEC i creada amb la col·laboració de la UIB, és una infraestructura de comunicacions pròpia del Govern de les Illes Balears per donar serveis intel·ligents o d’internet de les coses amb cobertura a la pràctica totalitat del territori de les Illes Balears. Es basa en un protocol de comunicacions obert anomenat LORAWAN, que  permet transmetre dades de baixa velocitat a gran distància.