torna

Detall de la notícia

Imatge 4307588

Projecte de decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais públics de les Illes Balears

Fase actual: Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració dels informes preceptius

Projecte de decret de desplegament de la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, en relació a la regulació reglamentària de l’accessibilitat en els espais públics de les Illes Balears.

Procediment normatiu de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, en col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha duit a terme un segon procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 22 de gener de 2021. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

  

Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració d’informes preceptius 

La tramitació del Projecte de decret es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius.