torna

Detall de la notícia

Dret dels consumidors a reclamar despeses hipotecàries declarades abusives

Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estableix que els consumidors poden reclamar les despeses hipotecàries declarades abusives i cobrades indegudament, llevat que la llei nacional prevegi el contrari. En el cas d'Espanya, la banca ha de tornar totes les despeses de notari, registre, gestoria i taxació declarades abusives, tret de l'impost d'actes jurídics documentats.

A més, la sentència estableix que els jutges nacionals són competents per declarar abusives les clàusules d'obertura de la hipoteca, que permetien a les entitats financeres cobrar una comissió que en realitat no correspon a cap servei.

Més informació: Text de la sentència de 16 de juliol de 2020