torna

Detall de la notícia

Convocatòria subvencions adreçada a entitats que treballen amb dones joves embarassades

 

Objecte:

Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials.

 

Adreçat a:

Entitats jurídiques sense ànim de lucre, vàlidament constituïdes que tenen centre d'activitat permanent i actiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que consten inscrites en el registre corresponent i que fa dos anys, com a mínim, que desenvolupen l'activitat objecte de subvenció.