torna

Detall de la notícia

Imatge 4337848

Projecte europeu Wintermed

Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean

WINTER MED promou la transició de l'actual sobreexplotació turística de les destinacions insulars a l'estiu cap a un model de turisme més alternatiu, sostenible i de tot l'any, a través de dissenyar estratègies que permetin millorar el turisme.

El projecte vol millorar les estratègies transnacionals MED per a reduir l'estacionalitat de la demanda turística en les destinacions insulars. Per aconseguir-ho integrarà i capitalitzarà les millors pràctiques i resultats d'altres projectes de diversos programes (Interreg MED, Interreg Europe, H2020..) per a construir una estratègia transnacional conjunta per a les Illes mediterrànies com a destinacions visitables durant tot l'any, amb el focus en la temporada d'hivern.

Aquesta estratègia es construirà sobre els actius comuns de les Illes MED per desenvolupar una oferta turística diversificada i de qualitat, per això els socis crearan una xarxa de destinacions insulars MED per assegurar la cooperació i la planificació conjunta i facilitar la integració de mesures, iniciatives i accions en les polítiques regionals. En la fase de capitalització aquesta xarxa s'ampliarà més enllà de les regions participants amb l'objectiu que els resultats principals del projecte s'estenguin més enllà de les regions col·laboradores gràcies a la col·laboració de NECSTouR i de la CPMR.

 

Socis del projecte

ANCI Toscana, Association of Tuscan Municipalities (Itàlia, líder del projecte)
Confesercenti Toscana (Itàlia)

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears (ES)

Cambra de Comerç de Mallorca (ES)
Institute of Agriculture and Tourism (Croàcia)

Agència de desenvolupament regional de Dubrovnik Neretva County-Dunea (Croàcia)

Agència de Turisme de Còrsega (França)

CPMR, Conferència de Regions Perifèrico-marítimes de les Regions d'Europa (França)

EGTC Exfini Poli (Grècia)

Agència de desenvolupament regional d'Egeu Sud (Grècia)

Agència de desenvolupament regional del districte Larnaca i Famagusta (Xipre)

El projecte WINTER MED està finançat pel programa Interreg MED, a través del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER). Té un pressupost global de 2.6M€ i una durada de 32 mesos.


web:    https://winter-med.interreg-med.eu/

email:  wintermed@ancitoscana.it

Informació: Àrea d'Assumptes Europeus de l'AETIB, mpicornell@aetib.caib.es