torna

Detall de la notícia

Imatge 4296711

PROGRAMA SOIB JOVE- QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/AJUNTAMENTS 2019, PROMOGUT PEL SOIB I FINANÇAT PEL SEPE I EL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE)

El dissabte 11 de juliol, els 10 treballadors i treballadores (8 a Mallorca, 1 aMenorca i 1 a Eivissa) contractats el mes d’abril de 2019 per l’IBANAT, a través del PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/AJUNTAMENTS 2019, PROMOGUT PEL SOIB I FINANÇAT PEL SEPE I EL FONSSOCIAL EUROPEU (FSE), van finalitzar amb èxit, després de 15 mesos de contractelaboral, la seva primera oportunitat vinculada a les seves titulacions perdesenvolupar el projecte “GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLESBALEARS 2019” amb el qual han elaborat i desenvolupades eines de gestió perincloure una correcta planificació, sensibilització, educació i ús sostenible, donantles respostes necessàries i òptimes a les característiques pròpies de cada un delsespais naturals protegits on han actuat. Des de l’IBANAT volem expressar lanostra satisfacció amb aquest programa SOIB i amb la tasca que handesenvolupat aquests 10 treballadors i treballadores que han aportat il·lusió,coneixement, innovació i noves idees de gestió en els espais naturals protegits deles Illes Balears.