torna

Detall de la notícia

Imatge 4292616

Exposició de l'estudi del voluntariat

Dia 17 de juny  de 2020 hi va haver la reunió per fer una exposició i posada en comú de tota la informació recollida de l'estudi del voluntariat.

Participants:

- Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

            Direcció General de Participació i Voluntariat (Maria Amengual Herranz, Pere Balaguer Palou i Antònia Frau Covas)

            Direcció General d'Emergències i Interior (Jaime Barceló Huguet i Felipe Ortiz Ugena).

- Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (Maria Magdalena Quetglas Sureda).

- Conselleria de Medi Ambient i Territori (Gabriel Bardi Figini i Catalina Massutí Jaume).

- Conselleria de Salut i Consum (Susana Fernández Olleros).

La reunió va ser facilitada per Bauma Coop. treballant sobre quatre questions claus:

1. Hem recollit tot el que hi ha actualment, el que coneixem?

2. És útil compartir la informació així? Com podría ser més útil?

3. Quines conclusions en podem treure?

4. Després es va fer una petita exposició de cada grup: problemàtica, solucions, inquietuds....

Resum de les conclusions (aportades per Bauma.coop :

  • S'han creat ponts ens diferents àrees que encara no estan representades.
  • Emergències planteja la necessitat d'aclarir competències amb ajuntaments respecte de l'actuació de les agrupacions municipals de voluntariat.
  • Educació considera la necessitat d'aflorar la realitat del voluntariat en els centres. Definir els tipus de voluntariat que tenen i com aplicar la normativa actual. La Conselleria d'Educació vol treure una llei que reguli el voluntariat dins el món educatiu per regular la situació i és una oportunitat per treballar conjuntament.