torna

Detall de la notícia

Calendari del procediment per a la tria del centre públic docent on prestar els serveis el personal laboral de la categoria professional d'Auxiliar tècnic/a educatiu/iva durant el curs 2021-2022

Dates

Tràmit
2 d'agost

Publicació del llistat provisional del personal ATE que ha de participar a la tria i del llistat provisional dels centres disponibles.

Del 3 al 9 d'agost 

Període voluntari de participació a la tria. La sol·licitud de participació s'ha de tramete al correu del Departament de Recursos Humans.

20 d'agost

Publicació del llistat defnitiu de personal que ha de participar a la tria i del llistat definitiu de centres disponibles.

Del 23 al 30 d'agost

Procés telemàtic de la tria.

1 de setembre

Publicació del llistat provisional d'assignacions del personal ATE i, si és el cas, del llistat de persones que havent de participar a la tria no ho han fet.

Del 2 al 6 de setembre

Període de reclamacions. Les reclamacions s'han de trametre al correu electrònic del Departament de Recursos Humans.

8 de setembre                           

Publicació del llistat definitiu d'assignacions del personal ATE per al curs 2021-2022.