torna

Detall de la notícia

Imatge 4271470

Mapa del Voluntariat de les Illes Balears durant l'estat d'alarma COVID'19 fotografia de les ENTITATS

Desenvolupament del Mapa del Voluntariat:

 

El Mapa del Voluntariat apareix com una de les recomanacions dins el document "Documento técnico de recomendaciones para la actuación del voluntariado ante la crisis por Covid-19 y el estado de alarma" del 16 d'abril de 2020.

 

El Mapa del Voluntariat ha d'incloure: el registre d'entitats, les activitats que desenvolupen, el nombre d'efectius, la diversificació de suports i formes possibles de donar cobertura (presencial o telemàtica).

 

La DGPiV el 22 d'abril de 2020 va crear i va enviar un formulari, seguint les recomanacions del document tècnic esmentat, a tots els ajuntament, consells insulars i entitats de voluntariat de les Illes Balears.

 

L'objectiu era poder tenir una fotografia que ens permeti donar visibilitat a la feina feta dins el període de l'estat d'alarma, saber quina ha estat la resposta de la societat durant la situació d'excepcionalitat i que ens pugui orientar sobre possibles iniciatives a fer de cara al futur.

 

La DGPiV el dia 26 de juny de 2020 a les 11 hores va convocar una reunió, amb tots els membres involucrats amb el Mapa del Voluntariat, per posar en comú tota la informació obtinguda de les entitats de voluntariat. La informació va ser extreta de les distintes preguntes realitzades al formulari. Quedant a l'espera de la informació dels ajuntaments.

 

Adjuntam la "Proposta del Mapa del Voluntariat de les IB durant l'estat d'alarma Covid-19 (ENTITATS)" i "Acta de la reunió".