torna

Detall de la notícia

Oberta una línia d'ajuts per cobrir les despeses d'assegurança d'entitats de voluntariat

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern impulsa, des de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, una nova línia d'ajuts destinada a les entitats de voluntariat de les Illes Balears.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és ajudar les entitats a fer front a les despeses que suposen l'assegurança de responsabilitat civil i l'assegurança d'accidents que empara la seva actuació i les persones voluntàries que hi presten servei. Un requisit regulat a l'article 15 de la Llei 11/2019, de voluntariat de les Illes Balears, que inclou entre els deures de les entitats “disposar d'assegurances que cobreixin els riscos i els accidents als quals puguin estar exposades les persones voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat, incloent-hi possibles responsabilitats civils a tercers”.

“Tenim una llei del voluntariat molt jove que aposta per impulsar la feina de les entitats de voluntariat a casa nostra amb totes les garanties”, explica el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern, Jesús Jurado, “i perquè això sigui possible hem d'utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast. Treballam dia a dia amb les entitats del voluntariat per detectar les necessitats del sector i d'aquesta feina neix aquesta línia d'ajuts”.

Pressupost de 29.500 €

La convocatòria, que gestiona la Direcció General de Participació i Voluntariat, disposa d'un pressupost de 29.500 € per cobrir la despesa feta per l'entitat beneficiària en concepte d'assegurança de responsabilitat civil, d'assegurança d'accidents o d'ambdues durant l'exercici 2019, amb un límit màxim de 1.500 € per entitat sol·licitant.

S'hi poden acollir entitats privades sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents: estar legalment inscrites en els registres corresponents d’acord amb la normativa establerta; estar integrades per persones voluntàries, sense perjudici del personal assalariat que puguin tenir, i que desenvolupin totes les actuacions, o una part d’elles, mitjançant programes de voluntariat en el territori de les Illes Balears.

Per accedir a aquests ajuts, es valorarà el nombre de persones voluntàries donades d'alta a l'entitat; l'antiguitat d'aquesta i el seu àmbit d'actuació; la feina en xarxa; la promoció de la igualtat entre dones i homes; el foment de l'ocupació de persones en situació o en risc d'exclusió social; la inserció social i laboral de persones amb discapacitat física o intel·lectual; i l'estabilitat i qualitat de l'ocupació, entre d'altres paràmetres.

Suport al tràmit telemàtic

El termini per presentar sol·licituds comença aquest dilluns 15 de juny i finalitza el dia 6 de juliol (ambdós inclosos). Les sol·licituds s'han de fer per via telemàtica i tota la documentació necessària és a l'abast dels interessats a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib/es).

Podeu consultar la publicació en el BOIB a través d'aquest enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11206/635215/resolucio-de-la-consellera-d-administracions-publi