torna

Detall de la notícia

Imatge 4255629

Balears i el Ministeri treballen amb l'objectiu de la màxima presencialitat per al curs 2020/21

\ Martí March ha comparegut després de participar a la Conferència Sectorial d’Educació

\Es prioritza l’escolarització presencial als nivells d’infantil i de primària amb les mesures sanitàries necessàries

\Les conselleries de Sanitat i Educació elaboraran conjuntament el protocol sanitari que s’aplicarà a l’inici de curs

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha participat avui a la Conferència Sectorial d’Educació amb el Ministeri. A la reunió, la ministra Isabel Celaá ha presentat un seguit de propostes per a l’inici i el desenvolupament del curs 2020/21 que han estat aprovades per la majoria de comunitats autònomes.

March ha valorat com a positiva la reunió i ha destacat que moltes de les iniciatives que avui s’han proposat van en línia amb les que ha adoptat la Conselleria a les diferents fases de desescalada a les Balears. “En especial”, ha remarcat, “l’objectiu de que el curs 2020/21 sigui de màxima presencialitat a tots els nivells educatius i de manera prioritària a infantil i primària”. En aquest punt “totes les comunitats han estat d’acord, a més de dotar l’inici de curs de la màxima normalitat”.

Les propostes del Ministeri han estat valorades de manera positiva per part de Balears. “S’han aprovat els 14 punts proposats pel Ministeri per la majoria de comunitats i és que tots coincidim en la necessitat de fer un bon inici de curs i de coordinar-nos i arribar a acords per a fer-ho possible amb la màxima qualitat i equitat”.

La seguretat sanitària és la premissa que marca qualsevol decisió i per això des de les Conselleries de Salut i d’Educació s’acordaran totes les mesures a aplicar relacionades amb les condicions higièniques del retorn a les aules el proper curs 2020/21.

March ha recordat que la de Balears és una de les comunitats que més està obrint les escoles en el procés de desescalada i ha agraït “el treball silenciós i positiu de tots els docents, la implicació de les famílies i especialment de l’alumnat perquè el que és evident és que acabar com acabam aquest curs no era el previst i ens hem hagut d’adaptar i això s’ha de posar en valor”.

Els acords de les comunitats amb el Ministeri

 • El curs 2020-2021 començarà en les dates habituals del mes de setembre i seguirà unes pautes temporals similars a altres cursos acadèmics.
 • L'activitat lectiva presencial s'adoptarà com a principi general durant el curs 2020-2021.
 • En l'inici i el desenvolupament del curs 2020-2021, les Administracions educatives seguiran les indicacions establertes per les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques d’acord amb les seves respectives competències.
 • En el marc que estableixin les Administracions educatives, els centres educatius disposaran d'un pla d'inici de curs que estableixi l'organització del centre que millor s'adapti a les condicions de la nova normalitat.
 • Els centres educatius elaboraran els plans de contingència necessaris per a fer front a les eventualitats que puguin produir-se en el curs 2020-2021, en el marc del que estableixin sobre aquest tema les Administracions educatives.
 • Les Administracions educatives adoptaran les mesures necessàries perquè els centres puguin oferir els seus serveis complementaris habituals, especialment de transport i menjador escolar, en condicions de seguretat.
 • Les Administracions educatives treballaran amb els serveis propis de prevenció de riscos laborals, en el marc de les indicacions de les autoritats sanitàries, estatals i autonòmiques d’acord amb les seves respectives competències, per a adoptar les mesures més aconsellables per al desenvolupament de les activitats educatives.
 • Les Administracions educatives proporcionaran al professorat i als centres docents la informació i els mitjans de formació necessaris sobre els requisits higienicosanitaris establerts i la utilització de les instal·lacions escolars en condicions de seguretat.
 • Els centres educatius adaptaran, en totes les etapes i ensenyaments, les seves programacions didàctiques de les diverses àrees, matèries, àmbits o mòduls per al curs 2020-2021, en el marc del que estableixin sobre aquest tema les Administracions educatives, amb la finalitat de recuperar els aprenentatges imprescindibles no aconseguits i permetre a l'alumnat l'assoliment dels objectius previstos.
 • Les Administracions educatives establiran les directrius necessàries perquè els centres docents elaborin plans de seguiment i suport per a l'alumnat que experimenti majors dificultats en les circumstàncies actuals
 • Les Administracions educatives fomentaran el treball col·laboratiu entre els docents dels centres educatius per a permetre'ls donar una resposta coordinada en les noves circumstàncies.
 • Les Administracions educatives adoptaran mesures orientades a la reducció de la bretxa tecnològica i la limitació de les seves conseqüències.
 • El Ministeri d'Educació i Formació Professional i les Conselleries responsables de l'educació en les comunitats autònomes col·laboraran per al desenvolupament i l'oferta de recursos per al reforç de la competència digital.
 • El Ministeri d'Educació i Formació Professional i les Conselleries responsables de l'educació en les comunitats autònomes posaran en marxa programes de cooperació territorial orientats a donar resposta a la nova situació.