torna

Detall de la notícia

Sistemes equivalents al sistema d'ancoratge mitjançant perns perforadors establerts en les mesures amb codi MiniSOL-B05 i SOL-B09 de l'annex F del Decret 33/2015

Resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concreten els sistemes equivalents al sistema d’ancoratge mitjançant perns perforadors establerts en les mesures amb codi MiniSOL-B05 i SOL-B09 de l’annex F del Decret 33/2015, de 15 de maig, d’aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears