vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4567082

Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021

Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Objectiu: combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies

Persones destinatàries: alumnat de centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria públics i concertats.

Termini d'inscripció: des del 25 de maig al 8 de juny de 2020

Més informació: 971 17 77 81 / sie@dgpice.caib.es