torna

Detall de la notícia

Imatge 4218855

"De la crisi se surt cooperant", la declaració conjunta de les cooperacions autonòmiques en resposta a la crisi de la COVID-19

Les comunitats aporten més de 2 milions d'euros als campaments de Tinduf i a persones refugiades palestines

La direcció general de Cooperació de la conselleria d’Afers Socials i Esports, juntament amb el Fons Mallorquí, el Menorquí i el Pitiús, s’ha adherit  a la  declaració conjunta de les cooperacions descentralitzades en resposta a la crisi de la COVID-19. La declaració, que ha estat un acord d'impuls entre la Trobada Autonòmica anual celebrat a Euskadi el mes de febrer passat, persegueix un objectiu comú  per a les 17 comunitats autònomes i nou Fons de Cooperació que subscriuen el document: situar en el centre el benestar i la vida digna de totes les persones i futures generacions.

La declaració que s’ha feta pública aquests dilluns diu textualment: “Les comunitats autònomes i ens locals apostem per consolidar aliances i consensos polítics i socials que permetin a la cooperació continuar invertint i contribuint a garantir un present i un futur sense deixar a ningú enrere”. “Perquè de la crisi se surt cooperant”, conclouen, apuntant cap a una aposta decidida pel consens dins de la política de cooperació per al desenvolupament.

En aquest sentit, i davant els impactes ocasionats per la COVID-19 en les diferents societats, que acceleraran sens dubte una transformació global tant a nivell econòmic, com a social i polític, des de la cooperació descentralitzada es proposa abordar els desafiaments existents des d'una perspectiva local-global, que sigui coordinada i complementària. “La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest la interdependència geogràfica i entre els diversos àmbits del desenvolupament: salut, economia, protecció social, medi ambient... La visió comprehensiva de l'Agenda 2030 ens ofereix una oportunitat per a afrontar una crisi com l'actual”, sosté l'acord.

D'altra banda, les cooperacions descentralitzades assenyalen la necessitat d'equilibrar l'urgent i l'important: “La gravetat de la situació ens obliga a prioritzar també aspectes a mitjà i llarg termini, com la revaloració dels béns públics globals, les conseqüències del canvi climàtic, o les causes de les grans migracions”.

Entre els acords reflectits en aquesta declaració conjunta, que responen a reptes que s'han posat en relleu amb la pandèmia, figuren els d'avançar cap a la sostenibilitat, reforçar el públic, reduir les escletxes (també la digital) i l'aposta pel local. A més, “la resposta a la pandèmia ha posat de rellevància l'aportació fonamental de les dones”, assenyalen, per la qual cosa es proposa també reforçar i l'enfocament de gènere en les polítiques de cooperació per al desenvolupament.

Finalment, aposten també per l'enfortiment de la societat civil organitzada i la seva participació en el disseny, gestió i avaluació de les polítiques públiques, “ja que des de la seva proximitat a les poblacions més vulnerables poden garantir la defensa dels seus drets i que ningú es quedi enrere”, asseguren des de la Cooperació descentralitzada. “La solidaritat internacional és una responsabilitat compartida i imprescindible per a garantir el futur del planeta”, conclou l'escrit conjunt.

Més de 2 milions d'euros per als campaments de Tinduf i a la població refugiada palestina

Juntament amb la declaració, les comunitats autònomes han decidit destinar 2 milions d’euros als campaments de Tinduf i a la població refugiada palestina.  D’aquesta manera es dona resposta a dues crides que tenen a veure amb les poblacions desplaçades i refugiades en situació d'especial vulnerabilitat agreujada per la crisi de la COVID-19. Un gest conjunt que dóna resposta a especials necessitats dels campaments sahrauís de Tinduf i a persones refugiades Palestines a través de UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim).

Cooperació de les Illes Balears manté les seves pròpies polítiques de cooperació i línies de subvencions d'ajudes i projectes. La direcció general aclareix que aquesta iniciativa conjunta és únicament un gest per exemplificar i posar de manifest el compromís de totes les comunitats autònomes amb la solidaritat local global.

Seminari virtual “De la crisi se surt cooperant”

Per a continuar amb la reflexió sobre els desafiaments que la COVID-19 li planteja a la cooperació descentralitzada, les direccions i agències de cooperació de les comunitats autònomes i els fons de cooperació per al desenvolupament celebraran aquesta tarda, a les 18.00 hores, un seminari virtual que es podrà seguir en obert: https://www.youtube.com/watch?v=vP3fZtRFsnQ.. En ell, diverses persones expertes aportaran reflexions que serveixin per identificar els principals reptes per a la cooperació descentralitzada, així com elements a tenir en compte per a la presa de decisions en aquest context